Palkkio perustuu lähtökohtaisesti toimeksiantoon käytettyyn aikaan ja Suomen Asianajajaliiton Hyvää asianajajatapaa koskevaan palkkio-ohjeeseen sekä pääkaupunkiseudulla tuomioistuimissa hyväksyttyyn tuntihintaveloitukseen, ellei muuta ole sovittu.

Myös kiinteähintainen tai onnistumiseen (engl. success fee) perustuva palkkio voi olla mahdollinen niin erikseen kirjallisesti sovittaessa.

Veloitamme lisäksi matkakulut verohallinnon kulloisen matkakustannusten korvaamista koskevan päätöksen mukaisesti, esim. vuonna 2022 matkakustannuksen määrä on vähintään 0,46 €/km sekä matkan matka-ajan.

Juridisten asiakirjojen laatimisen hinnoittelu ei perustu tuntihintaveloitukseen, vaan kiinteään hintaan ellei toisin ole sovittu, esimerkiksi testamentin laatimisen hinta on alkaen 150 € per asiakirja lisättynä 24 % arvonlisäverolla, yhteensä 186 € tai avioehtosopimus ja edunvalvontavaltakirja on alkaen 200 € asiakirja lisättynä 24 % arvonlisäverolla, yhteensä 248 €. Mikäli juridisen asiakirjan laatiminen edellyttää tai asiakas haluaa erillistä neuvottelua toimistollamme, siitä veloitetaan yllä mainittu tuntihintaveloitukseen perustuva palkkio siihen kuluneen ajan perusteella yllä mainitun juridisen asiakirjan kiinteän hinnan lisäksi.

Hyvän asianajotavan mukaan selvitämme aina, onko asiakkaamme oikeutettu saamaan asianajokulunsa katettua joko yrityksen tai kotivakuutuksen mahdollisesti sisältämän oikeusturvavakuutuksen tai julkisen oikeusapujärjestelmän rahoittamana.

Toimenpiteen minimilaskutus on 15 minuutin tuntihintaveloitusta vastaava palkkio. Pyydettäessä annamme myös tarjouksen toimeksiannon enimmäispalkkiosta.

Kolmansien tahojen, kuten viranomaisten tai tuomioistuinten, perimät maksut eivät sisälly palkkioon ja ne veloitetaan asiakkaalta erikseen niiden maksuajankohdan mukaisesti. Esimerkiksi tuomioistuimen oikeudenkäynnistä perimä käsittelymaksu, maistraatin tai muun viranomaisen perimä rekisteröinti- tai käsittelymaksu eivät sisälly edellä mainittuun palkkioomme, vaan asiakkaamme suorittaa ne itse.

Kiireellisissä asioissa, viikonlopputyöstä tai muina juhlapyhinä tehdyistä toimenpiteistä veloitetaan 50 % korotettu palkkio, eli tuntihintaveloitus on 50 % korotettu tällaisessa tapauksessa ilman erillistä ilmoitusta.

Veloitamme palkkiomme tehdyn toimenpiteen jälkeen kuluttaja-asiakkaalta pääsääntöisesti neljäntoista (14) päivän maksuajalla ja yritysasiakkaalta kahdeksan (8) päivän maksuajalla. Palkkiomme maksuajankohta ei ole sidottu oikeudenkäynnin lopputulokseen, eikä tehdyn työn tai oikeustoimen menestymiseen, vaan työmme luovutusajankohtaan, esim. riita-asian haastehakemuksen tai maksuvaatimuksen toimitusajankohtaan. Pitkäaikaisissa toimeksiannoissa laskutamme kerran kuukaudessa tehdyn työn perusteella.

Annamme kuitenkin tarvittaessa lisää maksuaikaa niin sovittaessa. Tarjoamme juostavasti erilaisia maksujärjestelyitä aikatauluineen.