Asianajaja Petri Pulkkanen on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 2004, ja oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2001. Lisäksi Petrillä on kauppatieteen opintoja laskentatoimen alalta Helsingin Kauppakorkeakoulusta sekä tieteellisiä asiantuntija- ja artikkelijulkaisuja.

Petri on työskennellyt lakimiehenä eri tasoilla kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä, pörssinoteeratussa suuryrityksessä ja Konserniverokeskuksessa. Petri Pulkkanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien perustamansa Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n, nyttemmin Asianajotoimisto Pulkkanen Oy:n, toimitusjohtajana hoitaen siviili-, hallinto- ja rikosasioihin liittyviä toimeksiantoja myös kansainvälisessä relaatiossa ja oikeudenkäyntejä kaikissa oikeusasteissa.

Lisäksi Petrillä on vankka kokemus perhe- ja perintöoikeudesta sekä lapsiasioista, lastensuojeluasioista ja edunvalvonnasta. Petri on toiminut erilaisissa edunvalvojan tehtävissä, osakeyhtiönlain tarkoittamana selvitysmiehenä sekä kuolinpesien pesänselvittäjänä, omaisuuden ositus ja erottelua toimittavana pesänjakajana.