Petri Pulkkanen on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 2004, ja oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2001. Lisäksi Petrillä on kauppatieteen opintoja laskentatoimen alalta Helsingin Kauppakorkeakoulusta sekä tieteellisiä asiantuntija- ja artikkelijulkaisuja. Petri suoritti Suomen Asianajajaliiton asianajajan tutkinnon v. 2018.

Petri on työskennellyt lakimiehenä eri tasoilla kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä, pörssinoteeratussa suuryrityksessä ja Konserniverokeskuksessa. Petri Pulkkanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien perustamansa Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n toimitusjohtajana hoitaen siviili-, hallinto- ja rikosasioihin liittyviä toimeksiantoja myös kansainvälisessä relaatiossa ja oikeudenkäyntejä kaikissa oikeusasteissa.

Lisäksi Petrillä on vankka kokemus perhe-, avioliitto- ja perintöoikeudesta sekä lapsiasioista ja edunvalvonnasta. Petri on toiminut erilaisissa edunvalvojan tehtävissä, osakeyhtiönlain tarkoittamana selvitysmiehenä sekä kuolinpesien pesänselvittäjänä, omaisuuden ositus ja erottelua toimittavana pesänjakajana.