Talousohjattua ja kustannustehokasta palvelua

Palkkio perustuu lähtökohtaisesti toimeksiantoon käytettyyn tehokkaaseen aikaan, eli tuntihintaveloitukseen, ellei muuta ole sovittu. Myös kiinteähintainen tai onnistumiseen (engl. success fee) perustuva palkkio voi olla mahdollinen.

Yleisten asiakirjojen laatimisen hinnoittelu, esimerkiksi testamentti, avioehtosopimus ja edunvalvontavaltakirja alkaen 150 € per asiakirja lisättynä 24 % arvonlisäverolla, yhteensä 186 €.

Hyvän asianajotavan mukaan selvitämme aina, onko asiakkaamme oikeutettu saamaan asianajokulunsa katettua joko yrityksen tai kotivakuutuksen mahdollisesti sisältämän oikeusturvavakuutuksen tai julkisen oikeusapujärjestelmän rahoittamana. Voit halutessasi pyytää tarjoustamme tuntihintaveloituksestamme. Mikäli palvelumme hintatasoa ei ole erikseen sovittu, veloituksemme perustuu vähintään alla esitettyyn.

Yksityishenkilön tuntihintaveloitus on alkaen 180 € per tunti lisättynä 24 % arvonlisäverolla (43,20 €/h), yhteensä 223,20 € per tunti. Yrityksen tuntihintaveloitus on alkaen 200 euroa € per tunti alv 0 % oikeudenkäyntiasioiden ulkopuolisissa asioissa.

Toimenpiteen minimilaskutus on 15 minuutin tuntihintaveloitusta vastaava palkkio. Pyydettäessä annamme myös tarjouksen toimeksiannon enimmäispalkkiosta.

Oikeudenkäyntiasioissa ja muissa vaativissa toimeksiannoissa on 10 % – 50 % korkeampi tuntihintaveloitus, joka määrä vastaa vallitsevassa oikeuskäytännössä hyväksyttyä kohtuullisen palkkion määrään. Noudatamme Suomen Asianajajaliiton Hyvää asianajajatapaa koskevaa palkkio-ohjetta. Kolmansien tahojen, kuten viranomaisten tai tuomioistuinten, perimät maksut eivät sisälly palkkioon ja ne veloitetaan asiakkaalta erikseen niiden maksuajankohdan mukaisesti. Esimerkiksi avioehtosopimuksen rekisteröinnistä toimivaltainen maistraatti perii 49 € rekisteröintimaksun, joka ei sisälly edellä mainittuun palkkioomme.

Kiireellisissä asioissa, viikonlopputyöstä tai muina juhlapyhinä tehdyistä toimenpiteistä voidaan veloittaa korotettua palkkio. Korotuksen enimmäismäärää on 50 % kyseisessä toimeksiannossa sovellettavasta tuntihintaveloituksesta.

Veloitamme palkkiomme tehdyn toimenpiteen jälkeen kuluttaja-asiakkaalta pääsääntöisesti neljäntoista (14) päivän maksuajalla ja yritysasiakkaalta kahdeksan (8) päivän maksuajalla. Palkkiomme maksuajankohta ei ole sidottu oikeudenkäynnin lopputulokseen eikä tehdyn työn tai oikeustoimen menestymiseen, vaan työmme luovutusajankohtaan, esim. riita-asian haastehakemuksen tai maksuvaatimuksen toimitusajankohtaan. Pitkäaikaisissa toimeksiannoissa laskutamme kerran kuukaudessa tehdyn työn perusteella.

Annamme kuitenkin tarvittaessa lisää maksuaikaa niin sovittaessa. Tarjoamme juostavasti erilaisia maksujärjestelyitä aikatauluineen.

Katso lisätietoa oikeusturvavakuutuksesta ja julkisesta oikeusavusta.