Kauppasopimus

Oletko suunnittelemassa asunnon, kesämökin, auton, ja muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden kauppaa? Kaikista kaupoista käyttää laatia kirjallinen kauppasopimus ainakin kaupan sopimusehtojen osoittamiseksi jälkikäteen.

Onko Sinun yrityksesi harkitsemassa alihankintaa, jakelua, lisensointia tai muuta liiketoiminnan uudelleen järjestelyä koskevaa sopimusta? Vai onko kyseessä yrityskauppa, yritysjärjestely tai sukupolvenvaihdostilanne?

Kauppasopimuksen laadintaan panostamista ei voi ylikorostaa, sillä usein kauppasopimuksen sopimusehtoa koskeva erimielisyys ratkaistaan kauppasopimuksen laatineen vahingoksi. Minimoi siten riskisi hyödyntämällä asiantuntijan neuvoja.

Asuntokauppa ja kiinteistökauppa

Asunto- ja kiinteistökauppa on ihmisen suurin taloudellinen hankinta, mikä kannattaa valmistella huolella, Olit sitten myyjän tai ostajan asemassa.

Mikäli hankitussa tai myydyssä asunnossa tai kiinteistössä on huomattu virhe tai vahinko, on sen havaitsemisen jälkeen ryhdyttävä toimimaan tehokkaasti, viivytyksettä sekä ennen kaikkea oikean menettelyn mukaisesti mahdollisen oikeudenmenetyksen välttämiseksi.

Asianajotoimistollamme on vankka käytännön kokemus avustamisesta asuntokaupan ja kiinteistökaupan virhetilanteissa. On huomattava, että asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa esiintyvät virheet tai vahingot ovat usein hyvin moninaisia ja intressiarvoltaan erilaisia.

Suomessa 1970–1990 -luvulla rakennetun pientalon riskirakenteilla, kuten valesokkelin, aiheuttamilla kosteusvaurioilla (hometalo) sekä vesivahingoilla ja huoneistoilmaongelmilla on useasti myös terveydellisiä vaikutuksia asuinhuoneiston tai pientalon asukkaille. Yhtiömuotoisessa asumisessa seurannaisvaikutus voi ulottua myös muihin asuinhuoneistoihin. Tällaisten asioiden selvittäminen edellyttää aina sekä teknisen että oikeudellisen asiantuntijan avustusta

Otathan yhteyttä reippaasti, jotta pääsemme avustamaan Sinua tehokkaasti kiinteistökauppaan tai asuntokauppaan liittyvissä asioissa.

Rakentaminen

Toimistollamme on vankka kokemus rakentamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista, kuten urakkasaatavia, urakan suoritusvelvollisuuden sisältöä, suoritusvirheitä sekä rakenne- tai rakennusmateriaalien virheellisyyksiä koskevista riitaisuuksista. Avustamme sekä kuluttajia- että elinkeinonharjoittajia kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme erikoistuneet riitojen ratkaisemiseen neuvotteluteitse oikeudenkäyntien välttämiseksi.

Työ

Työsopimus tai toimisopimus on tärkein yksittäinen sopimus, jonka sopimussisällön suunnitteluun panostamista ei voi ylikorostaa sekä työntekijänä tai toimihenkilönä olevan ihmisen että PK-yrityksen edun kannalta. Minimoi työsopimuksiin tai toimisopimuksiin liittyvät riskisi hyödyntämällä asiantuntijan neuvoja.

Asianajotoimistollamme on vankka käytännön kokemus vankka käytännön kokemus avustamisessa työ-, virka- ja toimisuhdetta koskevissa erimielisyyksien ratkaisemisprosesseissa. Usein työsuhteen tai toimisuhteen riitaisuudet liittyvät työ-, virka- tai toimisuhteen päättämismenettelyyn sekä palkka- tai palkkiosaataviin. Näitä suhteita sääntelevä normisto on pitkälti pakottavaa oikeutta, joka kannattaa huomioida työsuhdetta koskevassa muutostilanteessa.

Avustamme kaikissa työ-, virka- tai toimisuhteen päättämiseen sekä palkka- tai palkkiosaataviin liittyvissä oikeudellisissa ongelmissa sekä työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä oikeudellisissa ongelmissa.