Teemu Halinen valmistui oikeustieteen maisteriksi lokakuussa 2019 Helsingin yliopistossa. Teemu on toiminut Asianajotoimisto Pulkkanen Oy:n palveluksessa syksystä 2018 lähtien.

Teemu on perehtynyt kansainvälisen rikosoikeuden kenttään käytännön tasolla osallistuen oikeustieteen opiskelijoiden kansainväliseen oikeustapauskilpailuun Alankomaiden Haagin Kansainvälisessä Rikostuomioistuimessa. Teemu toimi eri maiden oikeustieteellisten tiedekuntien opiskelijoista kootun 5-jäsenisen joukkueen syyttäjän tehtävässä.

Teemu toimii avustavana lakimiehenä rikos-, siviili- ja hallinto-oikeuden alaan kuuluvissa oikeudenkäynneissä sekä hoitaa lapsi-, perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Teemun vahvuutena on suuntautuminen riidanratkaisuprosesseihin.