Asianajaja Petri Pulkkanen on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 2004, ja oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2001. Lisäksi Petrillä on kauppatieteen opintoja laskentatoimen alalta Helsingin Kauppakorkeakoulusta sekä tieteellisiä asiantuntija- ja artikkelijulkaisuja, joista viimeisin referee-artikkeli Verotus 4/2013.

Petri on työskennellyt kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä, kuten Ernst & Young Oy:ssä ja Ab KPMG Oy:ssä, sekä pörssinoteeratussa entisessä Metso Oyj:ssä, ja Konserniverokeskuksessa. Petri Pulkkanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien perustamansa Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n, nyttemmin Asianajotoimisto Pulkkanen Oy:n, toimitusjohtajana hoitaen siviili-, hallinto- ja rikosasioihin liittyviä toimeksiantoja myös kansainvälisessä relaatiossa ja oikeudenkäyntejä kaikissa oikeusasteissa.

Lisäksi Petrillä on vankka kokemus perhe- ja perintöoikeudesta sekä lapsiasioista, lastensuojeluasioista ja edunvalvonnasta. Petri on toiminut erilaisissa edunvalvojan tehtävissä, osakeyhtiönlain tarkoittamana selvitysmiehenä sekä kuolinpesien pesänselvittäjänä, omaisuuden ositus ja erottelua toimittavana pesänjakajana.