Kansalaisen oikeus valittaa päätöksestä

Asianajotoimisto Pulkkanen Oy:llä on laaja-alainen kokemus kaikissa oikeusasteissa, kuten riita- rikos- ja hallintoasioissa. Avustamme kaikissa alla olevissa valitusasteissa. 

Valitusoikeus perustuu lakiin. Jos viranomainen on tehnyt mielestäsi virheellisen päätöksen, voit halutessasi vaatia siihen muutosta valittamalla. Jos taas katsot, että viranomainen on toiminut virheellisesti tai lainvastaisella tavalla, sinun tulee tehdä kantelu.

Mistä voit valittaa?

Jos olet tyytymätön kaupungin tai kunnan, lautakunnan tai muun toimielimen päätökseen, voit hakea päätökseen oikaisuvaatimusta. Jos oikaisuvaatimusta ei muuteta, voit tehdä päätöksestä hallintovalituksen.

Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä poliittista päätösvaltaa. Sen päätöksiin ei voi hakea oikaisua, mutta joissakin tapauksissa niistä voi valittaa toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.

Jos olet tyytymätön kunnan tai valtion viranomaisen päätökseen, voit tehdä hallintovalituksen. Ellei päätöksessä ilmoiteta muuta valitusosoitetta, hallintovalitus tehdään suoraan hallinto-oikeudelle. Hallintovalituksen voi joissakin tapauksissa tehdä ilman oikaisuvaatimusta.

Voiko alaikäinen valittaa?

Alaikäisellä voi olla oikeus tehdä valitus, jos viranomaisen päätös liittyy hänen tuloihinsa, varallisuuteensa tai henkilökohtaiseen etuunsa. Alaikäinen voi käyttää apunaan täysi-ikäistä asiamiestä, joka ei ole osallistunut asian käsittelyyn viranomaisessa eikä edusta intressiriidassa vastapuolta. Alaikäisen etua voi valvoa edunvalvoja, jona voi toimia toimistomme asianajaja.

Mistä saan apua valituksen laatimiseen?

Avustamme mielellämme hakemus ja valitusasioissanne. Jos olet pienituloinen tai työtön, sinulla voi olla oikeus saada oikeuaspua oikeuslain nojalla.

Maksaako valittaminen?

Tuomioistuimen käsittelyistä  peritään oikeudenkäyntimaksu. Usein hävinnyt osapuoli joutuu viimekädessä suorittamaan sen.

Mistä ei ole valitusoikeutta?

Esimerkiksi valmistelu- tai toimeenpanopäätöksistä ei voi valittaa. Työttömän työnhakijan asemaa koskeva työvoimapoliittinen lausunto ei ole valituskelpoinen, kuten eivät myöskään esimerkiksi kunnan alueen kaavoitusta koskevat valmistelupäätökset. Päätöksen lopusta löydät tiedon siitä, onko päätös valituskelpoinen.